Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Μαΐου 2020

Εισαγωγή

Η εταιρεία “A&M LAGOUDES LTD“, (εφεξής “Εταιρεία”) εκτιμά σοβαρά την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας “https://oracyprus.com“, (εφεξής “ιστοσελίδα/ας”). Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να χρησιμοποιούμε υπεύθυνα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης και διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η δήλωση ασχολείται με “Πληροφορίες Προσωπικής Ταυτοποίησης” που μπορούν να συλλεχθούν από την ιστοσελίδα της Eταιρείας. Η δήλωση αυτή δεν ισχύει για άλλες οντότητες που δεν είμαστε κύριοι ή δεν ελέγχουμε ή πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι μας ή υπό τον άμεσο έλεγχο μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους ακόλουθους όρους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού νομικού πλαισίου για την Προστασία των Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (2016/679), γνωστό και ως GDPR, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονισμούς που εκδίδονται από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της Εταιρείας, συμφωνείτε με τους όρους και τις πρακτικές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις Πολιτικές Απορρήτου & Cookies μας ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι αλλαγές – τροποποιήσεις θα αντικατοπτρίζονται σε αυτή τη σελίδα. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώνεστε για το πως η Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και/ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

A&M LAGOUDES LTD
129 Λεωφ. Αθαλάσσας 129                                                                              2024 Strovolos, Nicosia
Phone:+357 22 514545 Fax:+357 22 515600
info@kangarucci.com

Προσωπικά Δεδομένα Που Συλλέγουμε Και Γιατί

Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης

Συλλέγουμε μόνο τα άκρως απαιτούμενα προσωπικά σας στοιχεία (Όνομα και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου), αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, όταν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Συλλέγουμε μόνο τα άκρως απαιτούμενα προσωπικά σας στοιχεία χρέωσης και αποστολής προϊόντων (Όνομα, Επίθετο, Όνομα Εταιρείας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Χώρα, Πόλη, Περιφέρεια, Αριθμός Διαμερίσματος – Κτιρίου (προαιρετικά), καθώς και Τ.Κ.), όταν πραγματοποιήσετε μια παραγγελία, αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας, επεξεργασίας και παράδοσης της παραγγελίας σας, καθώς και για λογιστικούς λόγους.

Δεδομένα Μη Προσωπικής Ταυτοποίησης

Συλλέγουμε στατιστικές και άλλες αναλυτικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται συνολικά για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Αυτά τα Δεδομένα Μη Προσωπικής Ταυτοποίησης περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ή την επαφή με εσάς, όπως είναι οι δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις IP των χρηστών, τους τύπους των προγραμμάτων περιήγησης και άλλα ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας.

Σημείωση: Τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης συλλέγονται μόνο αν μας τα υποβάλετε οικειοθελώς, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να μας παράσχετε τα παραπάνω Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης, δεν θα μπορείτε να κάνετε χρήση κάποιων υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Χρήση Δεδομένων Προσωπικής Ταυτοποίησης

Η Eταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί τις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης σας για την λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρείας, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών της, καθώς και για λογιστικούς λόγους.

Η Εταιρεία δεν πουλάει, νοικιάζει ή μεταβιβάζει τις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης των πελατών της σε τρίτους.

Επίσης, δεν ζητά, την καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παροχή “Ευαίσθητων” Προσωπικών Πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπως π.χ. φυλή, θρησκεία ή οι πολιτικές σας πεποιθήσεις. Εάν τέτοια “Ευαίσθητες” Προσωπικές Πληροφορίες φτάσουν κατά λάθος στην κατοχή μας μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, δεσμευόμαστε να τα διαγράψουμε άμεσα, χωρίς να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα αποκαλύψουμε σε τρίτους.

Επιπροσθέτως θα χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης σας (αν απαιτηθεί), για την ανίχνευση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση απάτης, κατάχρησης, κινδύνων ασφαλείας και τεχνικών ζητημάτων που μπορούν να βλάψουν την ιστοσελίδα της Εταιρείας ή το κοινό. Θα αποκαλύψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης σας, χωρίς προειδοποίηση, μόνο εάν απαιτηθεί από το νόμο ή με βάση τη καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για(α) τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία ή τη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που τηρούμε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, (β) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή την περιουσίας της Εταιρείας και (γ) ενέργειες υπό άκρως απαιτητικές συνθήκες για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των επισκεπτών της ιστοσελίδας της Εταιρείας ή του κοινού.

Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας Προσωπικών Πληροφοριών Ταυτοποίησης

Βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών Ταυτοποίησης σας:

  1. Τα έννομα συμφέροντα μας στην αποτελεσματική παροχή πληροφοριών και των υπηρεσιών μας.
  2. Τη ρητή συγκατάθεση που μας έχετε δώσει.
  3. Νομικές υποχρεώσεις.

Πόσο Καιρό Διατηρούνται Οι Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης

Επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας ή μέχρι να ασκήσετε το δικαίωμα σας στη λήθη, όπως αυτό εξηγείται αναλυτικά παρακάτω. Οι αποδείξεις λιανικής και τα τιμολόγια πώλησης διατηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό τη νομική μας υπεράσπιση, τον έλεγχο, καθώς και για φορολογικούς σκοπούς.

Το Δικαίωμα Σας Στη Λήθη

Έχετε το δικαίωμα (ανά πάσα στιγμή) να ζητήσετε την ολική διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία έχετε υποβάλει μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας και τα οποία περιλαμβάνουν:

Για να διορθώσετε, να λάβετε αντίγραφο ή να διαγράψετε μόνιμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα (εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στην ταχυδρομική διεύθυνση, ή στο τηλέφωνα που αναφέρονται παραπάνω. Για να κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας θα απαιτηθούν επιπρόσθετα στοιχεία αναγνώρισης, όπως ενδεικτικά αντίγραφο της Ταυτότητας σας ή/και άλλες προσωπικές πληροφορίες που ενδεχομένως θα ζητηθούν, ώστε να αποδειχθεί η αναγνώριση του/της αιτούντα/αιτούσας, καθώς και για την αναζήτηση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν έχουν ελεγχθεί και επαληθευτεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που οι συγκεκριμένοι ιστότοποι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιεί τεχνολογία Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως ενδεικτικά η αναγνώριση σας όταν επιστρέφετε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και γενικά μας επιτρέπουν να δούμε τα γενικά πρότυπα χρήσης της ιστοσελίδας, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και μας δείχνουν αν η ιστοσελίδα της Εταιρείας λειτουργεί ή όχι.

Έλεγχος Cookies

Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε και να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις των Cookies κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος όλων των σελίδων της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Επίσης σημειώστε ότι τα Cookies μπορούν να αποθηκευτούν για διαφορετικές χρονικές περιόδους στον περιηγητή σας, όπως η περίοδος περιήγησής σας ή για πολύ περισσότερο.

Χρήση Cookies

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι Cookies:

Άκρως Απαραίτητα/Προτιμήσεων: Τα άκρως απαραίτητα Cookies είναι σημαντικά για την καλή και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρείας, καθώς και για την παροχή βασικών λειτουργιών της, όπως π.χ. η πλοήγηση, η καθιέρωση ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή της ιστοσελίδας της Εταιρείας, κτλ. Χρησιμοποιούνται επίσης για να “θυμούνται” τις προτιμήσεις σας με την πάροδο του χρόνου, όπως η συγκατάθεση/εις που δώσατε. Τα άκρως απαραίτητα Cookies δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης ή η ενεργή καρτέλα σας κλείσει. Τα Cookies προτιμήσεων αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Ανάλυσης/Επιδόσεων: Τα Cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και χρήση τους μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί. Για παράδειγμα, τα Cookies ανάλυσης μας επιτρέπουν να δούμε τα γενικά πρότυπα χρήσης της ιστοσελίδας, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που συναντάτε κατά την πλοήγηση σας και μας δείχνουν αν η ιστοσελίδα της Εταιρείας έχει απόδοση ή όχι. Τα Cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τρίτων Κατασκευαστών: Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται κατά καιρούς από την ιστοσελίδα της Εταιρείας για λόγους διαφήμισης, διαφημιστικής συμπεριφοράς, καθώς και για την εισαγωγή ενσωματωμένου περιεχόμενου όπως π.χ. βίντεο, iframes κτλ. Τα Cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ακριβείς τύπους των Cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρήσης, θα βρείτε στο ειδικό πρόγραμμα για τον έλεγχο και την χρήση των Cookies, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος όλων των σελίδων της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Ενσωμάτωση Εξωτερικού Περιεχομένου

Ορισμένες σελίδες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο εξωτερικό περιεχόμενο, όπως π.χ. βίντεο, iframes, κτλ. Το ενσωματωμένο εξωτερικό περιεχόμενο συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σαν να έχετε επισκεφτεί τον άλλο δικτυακό τόποΑυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν Cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων μερών και να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασης σας, αν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Η πολιτική χρήσης των Cookies της Εταιρείας δεν ισχύει για άλλες οντότητες που δεν είμαστε κύριοι ή δεν ελέγχουμε.

Απόρριψη των Cookies

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση τους, να απενεργοποιήσετε ή να απορρίψετε τα Cookies από την ιστοσελίδα της Εταιρείας ανά πάσα στιγμή, μέσω του ειδικού προγράμματος για τον έλεγχο και τη χρήση των Cookies ή επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας, οι οποίες σας επιτρέπουν να αρνηθείτε τη χρήση των Cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να απενεργοποιήσετε τα Cookies, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του πάροχου του προγράμματος περιήγησης σας στο Internet μέσω της οθόνης βοήθειας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση https://allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html, για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, γνωστό και ως GDPR, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα στη χρήση των Cookies όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Εταιρείας : (α) να μας δώσετε την πλήρη συγκατάθεση σας για τη χρήση των Cookies, (β) να επιλέξετε μόνο ορισμένους τύπους Cookies που θα εγκατασταθούν και (γ) να αρνηθείτε τη χρήση όλων των Cookies, εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό άκρως απαραίτητων Cookies.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι δεν επιτρέπεται η απόρριψη ορισμένων από τα άκρως απαραίτητα Cookies, όπως π.χ. το ασφαλές Cookie HTTPS. Αν εντούτοις το επιλέξετε, μπορείτε να το κάνετε με μη αυτόματο τρόπο μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας.

Τέλος, θα θέλαμε εκ των προτέρων να σας ενημερώσουμε ότι η άρνηση χρήσης όλων των Cookies έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρησιμότητα πολλών ιστοσελίδων και κατά συνέπεια στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Αν εμποδίσετε (με μη αυτόματο τρόπο) όλα τα Cookies, η λειτουργία της ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να μην είναι η ενδεδειγμένη, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σας και ίσως να μην μπορείτε χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιεί τεχνολογία Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως ενδεικτικά η αναγνώριση σας όταν επιστρέφετε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και γενικά μας επιτρέπουν να δούμε τα γενικά πρότυπα χρήσης της ιστοσελίδας, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και μας δείχνουν αν η ιστοσελίδα της Εταιρείας λειτουργεί ή όχι.

Έλεγχος Cookies

Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε και να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις των Cookies κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος όλων των σελίδων της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Επίσης σημειώστε ότι τα Cookies μπορούν να αποθηκευτούν για διαφορετικές χρονικές περιόδους στον περιηγητή σας, όπως η περίοδος περιήγησής σας ή για πολύ περισσότερο.

Χρήση Cookies

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι Cookies:

Άκρως Απαραίτητα/Προτιμήσεων: Τα άκρως απαραίτητα Cookies είναι σημαντικά για την καλή και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρείας, καθώς και για την παροχή βασικών λειτουργιών της, όπως π.χ. η πλοήγηση, η καθιέρωση ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή της ιστοσελίδας της Εταιρείας, κτλ. Χρησιμοποιούνται επίσης για να “θυμούνται” τις προτιμήσεις σας με την πάροδο του χρόνου, όπως η συγκατάθεση/εις που δώσατε. Τα άκρως απαραίτητα Cookies δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης ή η ενεργή καρτέλα σας κλείσει. Τα Cookies προτιμήσεων αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Ανάλυσης/Επιδόσεων: Τα Cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και χρήση τους μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί. Για παράδειγμα, τα Cookies ανάλυσης μας επιτρέπουν να δούμε τα γενικά πρότυπα χρήσης της ιστοσελίδας, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που συναντάτε κατά την πλοήγηση σας και μας δείχνουν αν η ιστοσελίδα της Εταιρείας έχει απόδοση ή όχι. Τα Cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τρίτων Κατασκευαστών: Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται κατά καιρούς από την ιστοσελίδα της Εταιρείας για λόγους διαφήμισης, διαφημιστικής συμπεριφοράς, καθώς και για την εισαγωγή ενσωματωμένου περιεχόμενου όπως π.χ. βίντεο, iframes κτλ. Τα Cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ακριβείς τύπους των Cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρήσης, θα βρείτε στο ειδικό πρόγραμμα για τον έλεγχο και την χρήση των Cookies, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος όλων των σελίδων της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Ενσωμάτωση Εξωτερικού Περιεχομένου

Ορισμένες σελίδες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο εξωτερικό περιεχόμενο, όπως π.χ. βίντεο, iframes, κτλ. Το ενσωματωμένο εξωτερικό περιεχόμενο συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σαν να έχετε επισκεφτεί τον άλλο δικτυακό τόποΑυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν Cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων μερών και να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασης σας, αν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Η πολιτική χρήσης των Cookies της Εταιρείας δεν ισχύει για άλλες οντότητες που δεν είμαστε κύριοι ή δεν ελέγχουμε.

Απόρριψη των Cookies

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση τους, να απενεργοποιήσετε ή να απορρίψετε τα Cookies από την ιστοσελίδα της Εταιρείας ανά πάσα στιγμή, μέσω του ειδικού προγράμματος για τον έλεγχο και τη χρήση των Cookies ή επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας, οι οποίες σας επιτρέπουν να αρνηθείτε τη χρήση των Cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να απενεργοποιήσετε τα Cookies, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του παρόχου του προγράμματος περιήγησης σας στο Internet μέσω της οθόνης βοήθειας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση https://allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html, για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, γνωστό και ως GDPR, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα στη χρήση των Cookies όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Εταιρείας : (α) να μας δώσετε την πλήρη συγκατάθεση σας για τη χρήση των Cookies, (β) να επιλέξετε μόνο ορισμένους τύπους Cookies που θα εγκατασταθούν και (γ) να αρνηθείτε τη χρήση όλων των Cookies, εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό άκρως απαραίτητων Cookies.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι δεν επιτρέπεται η απόρριψη ορισμένων από τα άκρως απαραίτητα Cookies, όπως π.χ. το ασφαλές Cookie HTTPS. Αν εντούτοις το επιλέξετε, μπορείτε να το κάνετε με μη αυτόματο τρόπο μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας.

Τέλος, θα θέλαμε εκ των προτέρων να σας ενημερώσουμε ότι η άρνηση χρήσης όλων των Cookies έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρησιμότητα πολλών ιστοσελίδων και κατά συνέπεια στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Αν εμποδίσετε (με μη αυτόματο τρόπο) όλα τα Cookies, η λειτουργία της ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να μην είναι η ενδεδειγμένη, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σας και ίσως να μην μπορείτε χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της.

Copyright 2024 - kangarucci.cy All rights reserved
Powered by Wefia