Επιστροφές προϊόντων

Επιστροφές προϊόντων

Ο πελάτης διατηρεί δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει, αζημίως και χωρίς να υποχρεούται να μας γνωστοποιήσει το λόγο επιστροφής για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων π.χ. με Courier, βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Παρακαλούμε διαβάστε περισσότερα για το δικαίωμα υπαναχώρησης σας στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Προσοχή: Για να γίνει δεκτή η επιστροφή του/ων προϊόντος/ων της παραγγελίας σας, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχετε έρθει σε συνεννόηση μαζί μας. Όλες οι επιστροφές για τις οποίες δεν υπήρξε πρότερη συνεννόηση μαζί μας, δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται πίσω στον αποστολέα τους.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής (μερικώς ή ολικώς) του/ων προϊόντος/ων κατά την διάρκεια επιστροφής τους στην εταιρεία μας.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δηλαδή δεν έχουν αποσφραγισθεί και δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ή οι κάθε είδους επισημάνσεις τους, κι εφόσον συνοδεύονται με τη σχετική απόδειξη λιανικής πώλησης.

Η εταιρία επιφυλάσσεται για κάθε αξίωση αποζημίωσης από την εν γένει χειροτέρευση της κατάστασης των προϊόντων. Μόνη η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ανεπιφύλακτη παραλαβή τους και δεν έχει ως συνέπεια την απόσβεση των αξιώσεων αποζημίωσης ή άλλων δικαιωμάτων.

Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνεται με πίστωση λογαριασμού σας που θα γνωστοποιήσετε στο ηλεκρονικο μας καταστημα.

Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Επίσης, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή, συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεια μας Α&Μ Lagoudes LTD -  Kangarucci.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση να έχετε επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Επίσης ειδικά σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος εντός 20 ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα εντός 14 ημερών, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί.

Για να είναι εφικτή η επιστροφή του προϊόντος, το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Αποδειξη Λιανικής).

Copyright 2024 - kangarucci.cy All rights reserved
Powered by Wefia